De vervuiling van de zee

De aarde is een kostbaar stuk land waarmee wij zuinig moeten zijn, dit kan erge gevolgen hebben als wij niet opletten. Tegenwoordig is het zo dat er veel vervuilt wordt binnen deze 200 jaar. Een van de redenen is de industriële revolutie. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel fabrieken erbij zijn gekomen. Een paar eeuwen laten zien wij door deze revolutie de gevolgen van de vervuiling van de lucht, maar ook wordt tegenwoordig veel vervuilt op het land zelf en de zee. De zee is voor ons erg belangrijk maar ook voor de zeedieren. Het is daarom aandacht te geven aan de vervuiling van de zee en hier op tegen te gaan. Toch is dit moeilijk te doen en valt er niet veel te doen. Toch kan er aandacht gegeven worden aan dit onderwerp, als u meer wilt weten over vervuiling van de zee en wat de gevolgen hierop kunnen zijn dan zit u op de juiste tekst. In deze tekst gaat u alles leren over vervuiling van de zee en wat de gevolgen zijn van het vervuilen van de zee, niet alleen voor het klimaat maar ook voor de diersoorten die de zee schoon nodig hebben.

Wat is vervuiling van de zee

Zeevervuiling gebeurt simpelweg wanneer er gebruikte dingen zoals plastic of afval in het algemeen weggegooit worden in de zee, dit kan ervoor zorgen dat het water en de zeedieren mogelijk vergiftigt worden. Dit komt omdat voor de zeedieren de zee hun manier is van ademen en als er dingen in de zee worden gegooit dan wordt dat vervuilt. Net als bijvoorbeeld hoe de lucht vervuilt wordt door auto's of fabrieken waardoor wij ongezond lucht inademen. De meeste vervuilingen die gemaakt worden komt door vuilnis dat van het land komt. Dit is bijvoorbeeld weggegooid afval dat zo maar op de zee worden weggegooid maar ook door riolering zoals naar het toilet gaan. Ook kunnen schepen en transportschepen voor veel vervuiling van de zee zorgen. Daarnaast heeft luchtvervuiling ook veel met de zee vervuiling te maken. Dit komt omdat in de lucht bepaalde stoffen zitten zoals nitrogen, silicone en ijzer die ook op het water terecht komen en slechte gevolgen kunnen geven. De verschillende manieren van vervuiling zijn zo erg verschillende dat deze gecategoriseerd zijn. U heeft te maken met zeeafval, plastic vervuiling, mirco plastiek, oceaanverzuring, nutriënten vervuiling, gifstoffen en onderwatergeluiden.

Vervuiling met geluid in het water

U vraagt zich misschien af hoe u met geluid de zee kan vervuilen. De zeedieren maken veel gebruik van het geluid, het is een van de onderdelen die de vissen nodig hebben om in de zee te kunnen overleven. Tegenwoordig wordt dit gestoord door schepen en andere voertuigen die door de zee varen en dit kan heel storend zijn voor de vissen en voor sommige zelfs dodelijk zijn. Zee dieren gebruiken dit geluid om ook met andere te communiceren en als dit verstoort wordt door geluiden van schepen dan kan het moeilijk zijn voor de vissen om te overleven. Plastic vervuiling is simpelweg vervuiling van de zee dat gedaan wordt met plastic, hierdoor worden er plastic dingen in de zee weggegooid. Als het plastic voor een lange tijd in de zee blijft dan wordt het plastic in stukken verspreid en worden dit microplastic genoemd.  Microplastic wordt daardoor gemaakt door plastic afval dat al een tijdje in de zee ligt.

De verzuring van de oceaan

Oceaanverzuring is een van de andere zeevervuilende manieren. Door dat er chemicaliën in de zee worden gedumpt kan dit voor bijvoorbeeld rivieren zeer ongezond zijn. Hierdoor kan het water en de planten in het water nare bijwerkingen hebben. Een van deze bijwerkingen is het ongezonde groei en bederf van de planten. Ook kan het ervoor zorgen dat de planten niet genoeg zuurstof binnen krijgt. Ook kan het kwaliteit van het water flink dalen waardoor het water flink ongezond kan worden en dit heeft ook effect op de planten die van het water leven die ook vergiftigt kunnen worden. Dit soort stukken water zijn makkelijk te vinden op de kusten van rivieren die in de binnenstad te vinden zij. Ook dit komt door het makkelijk weggooien van afval in het water. Normaal is het geval dat de groei van de planten op een langzame en gezonde tempo gebeurt en dat daardoor bepaalde algen groeien met de planten erbij. Toch wordt verstoort en ongezond versnelt door het afval dat in het water wordt gegooid.

Vergif van de zeeën

Daarnaast worden er soms ook Toxische middelen in de zee gegooid. Het nadeel van dit soort middelen is dat deze Toxische middelen heel langzaam afbreken en verdwijnen. Een paar voorbeelden van deze Toxische middelen zijn vaak midden die dan uiteindelijk in de zee terecht komen of dat voorwerpen met middelen in de zee worden gegooid en nooit meer over nagedacht wordt. Ook zijn metalen voorwerpen erger dan plastic, dit komt omdat dit materiaal vaak giftig zijn voor de zee. Dit komt doordat het water vaak niet tegen deze rauwe materialen kan die dan in de zee worden gegooit. Deze metalen zijn bijvoorbeeld mercury, lead, copper en cadmium. Toch zijn er sommige soorten gif dat door de zeedieren zelf weg kunnen laten halen uit de zee, maar dit is betekent niet dat dit de oplossing is.

Meer problemen met plastic in de zee

Door de vervuiling van de zee hebben dieren hier heel erg last van en komen daardoor soms ook in aanraking met dit plastic. Helaas is geval voor deze dieren dat het plastic soms wel eens opgegeten wordt door de dieren en of er aan vast komen te zitten waardoor de zee dieren niet meer verder kunnen zwemmen en hulp nodig hebben. Natuurlijk wordt hierom erg opgelet maar dit is vaak niet genoeg om tegen het probleem te gaan. Daardoor kunnen er dieren dood gaan en de plastic die de mensen in de zee gooien of dat er per ongeluk met bepaalde voorwerpen vissen gevangen worden. Het enige wat wij voor de dieren kunnen doen is het zuinig omgaan met de zee en netjes vuilnis weggooien. Daarnaast kan het woord voor de zeedieren ook verspreid worden zodat het aandacht krijgen door de hele wereld heen.